Als dit geen ziekte is…

Menno Oosterhoff, ‘Als dit geen ziekte is…’, https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/als-dit-geen-ziekte-is….htm, Medisch Contact (20 september 2021)

Ik zie vaak jongeren en ook volwassenen wier leven volledig vergald wordt door een obsessieve onrust. Obsessie komt ook van obsidere, wat bezit nemen betekent. Je bent bij een dwangstoornis inderdaad bezeten door een vreselijke onrust en je hebt er alles voor over die kwijt te raken. De oorzaak ligt in erfelijke gevoeligheid en biologische en psychologische omgevingsfactoren die we nog niet goed kennen. Het komt in alle culturen ongeveer evenveel voor, bij 2 tot 3 procent van de mensen ooit in hun leven. (…) It’s a disease, not a decision.