Overmatig huilende baby en ouderlijke angst

Redactie, ‘Overmatig huilende baby en ouderlijke angst’, https://www.vakbladvroeg.nl/overmatig-huilende-baby-en-ouderlijke-angst/, Vakblad Vroeg, DG Communicatie (29 september 2021)

Een overmatig veel huilende baby kan ouders tot wanhoop drijven. Dit kan bij hen niet alleen leiden tot meer stress, angst en depressie, maar ook tot problemen bij de binding met hun kind. (…) Ineke de Kruijff promoveert begin 2022. Haar proefschrift met de titel ‘Excessive infant crying: new insights in parental factors’ is in de laatste fase.