Ze liep voortdurend op haar tenen

Tako Engelfriet, ‘Ze liep voortdurend op haar tenen’, https://verdwenenzelf.org/2021/10/02/ze-liep-voortdurend-op-haar-tenen/, Het Verdwenen Zelf (2 oktober 2021)

In dit artikel voor professionals vertellen we over Marjon, die door haar man naar een therapeut gestuurd is en ervan overtuigd is dat er met haar iets mis is. Gaandeweg wordt duidelijk dat ze slachtoffer is van dwingende controle; een ernstige vorm van met name psychische mishandeling die nog nauwelijks herkend wordt binnen de hulpverlening. (…) Plegers onderwerpen het slachtoffer aan een emotioneel dwingend en psychisch controlerend regime vanuit een behoefte aan macht over de ander. (…) De pleger ontzegt bijvoorbeeld het slachtoffer een sociaal netwerk door het negatief beïnvloeden en denigreren van de cliënt, door subtiele lastercampagnes richting omstanders, door leugens over de cliënt te verspreiden of zelfs apert te verbieden om met naasten om te gaan. (…) Cliënten duiden de oorzaak van hun klachten vaak in termen van omstandigheden als een burn-out, scheiding of verhuizing en vaak ook aan een door hen ervaren ‘zwakte’ in hun eigen persoonlijkheid. Ze zien vaak niet of nauwelijks het verband tussen hun klachten en de psychische mishandeling van een ouder of partner die eraan ten grondslag liggen.

🎧 Het Hapsis Huis radio LIVE