Hoogste tijd voor de palliatieve zorg om uit de schaduw te stappen

Dorien Tange, ‘Hoogste tijd voor de palliatieve zorg om uit de schaduw te stappen’, https://nfk.nl/blog/hoogste-tijd-voor-de-palliatieve-zorg-om-uit-de-schaduw-te-stappen, NFK (8 oktober 2021)

Vanaf het moment dat iemand te horen krijgt ongeneeslijk ziek te zijn, kan hij of zij, en zijn naasten, baat hebben bij palliatieve zorg. (…) Daarnaast is er nog de steeds groter wordende groep die langer leeft met ongeneeslijke kanker voor wie palliatieve zorg meerwaarde kan hebben. (…) Vanuit de kankerpatiëntenorganisaties die verenigd zijn binnen NFK horen we ook dat de palliatieve zorg weinig bekend is bij de mensen met ongeneeslijke kanker. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat vrijwel elk ziekenhuis een palliatief team heeft.