Long COVID heeft sinds vorige week een officiële definitie

Vivian Lammerse, ‘Long COVID heeft sinds vorige week een officiële definitie’, https://www.scientias.nl/long-covid-heeft-sinds-vorige-week-een-officiele-definitie-maar-blijft-tegelijkertijd-raadselachtig/, Scientias (12 oktober 2021)

Dit is een positieve stap, omdat vanaf nu alle onderzoekers zullen werken met een gemeenschappelijke, klinische casusdefinitie. (…) Post-COVID-19 komt voor bij personen die een vermoedelijke of een bevestigde SARS-CoV-2-infectie opliepen. (…) Meestal ontstaan de symptomen drie maanden na de besmetting en kunnen tenminste twee maanden aanhouden. De betreffende symptomen kunnen niet verklaard worden door een alternatieve diagnose. Veel voorkomende symptomen zijn vermoeidheid, kortademigheid en cognitieve stoornissen, al betreft het ook andere klachten die een grote impact hebben op het dagelijks functioneren. De symptomen kunnen zowel nieuw optreden na het herstel van een acute COVID-19, of blijven aanhouden. De symptomen kunnen in de loop van de tijd fluctueren of verminderen. (…) Uit onderzoek is (…) gebleken dat mensen die ondanks vaccinatie COVID-19 kregen, een kleinere kans hebben op het ontwikkelen van long COVID.