Perfectionisme als kenmerk van patiënten met fibromyalgie

Peter van Burken, ‘Perfectionisme als kenmerk van patiënten met fibromyalgie’, https://www.psychfysio.nl/perfectionisme-als-kenmerk-van-patienten-met-fybromyalgie/, Psychfysio Opleidingen (bezocht op 21 oktober 2021)

Interessant is dat de auteurs beschrijven dat perfectionisme, gebaseerd op overmatige zelfkritiek, geassocieerd is met onveilige hechting. Eerdere studies hebben aangetoond dat de prevalentie van onveilige hechting groter is bij patiënten met fibromyalgie. Dat onveilige hechting speelt, maakt het piekeren over fouten begrijpelijk.

Bron

Gutierrez, L., Velasco, L., Blanco, S., Catala, P., Pastor-Mira, M. Á., & Peñacoba, C. (2022). Perfectionism, maladaptive beliefs and anxiety in women with fibromyalgia. An explanatory model from the conflict of goals. Personality and Individual Differences, 184, 111165. doi:10.1016/j.paid.2021.111165