Nieuwe netwerkleden gezocht

Redactie, ‘Nieuwe netwerkleden gezocht!’, https://professionals.verdwenenzelf.org/netwerkleden-gezocht/, Stichting het Verdwenen Zelf (bezocht op 27 oktober 2021)

We zoeken mensen die narcistische mishandeling écht begrijpen, een uitgebreide opleiding tot therapeut of coach hebben afgerond en ervaring hebben in het begeleiden van cliënten. Daarnaast is het hebben (gedaan) van intervisie en supervisie van belang. We hebben te maken met een kwetsbare doelgroep met soms heel complexe problematiek. Daarom hanteren we duidelijke selectiecriteria en is er een procedure aan de (mogelijke) deelname aan het netwerk verbonden, zodat we elkaar leren kennen en zeker zijn over de samenwerking.