De effecten van sport en bewegen op mentale gezondheid

Noor Willemsen, Maureen Ros, ‘De effecten van sport en bewegen op mentale gezondheid’, https://www.allesoversport.nl/thema/gezonde-leefstijl/de-effecten-van-sport-en-bewegen-op-mentale-gezondheid/, Allesoversport.nl (12-10-2021)

Er is veel wetenschappelijk bewijs dat sport en bewegen goed zijn voor onze gezondheid. De nadruk ligt hierbij meestal op de fysieke uitkomsten. (…) Ondanks dat het bewijs naar mentale effecten nog niet zo goed is ingebed als fysieke effecten, is er veel bewijs dat sport en bewegen samenhangen met verschillende aspecten van mentaal welbevinden. (…) Er is discussie over de manier waarop de onderzoeken naar de mentale effecten zijn uitgevoerd. Dit heeft te maken met zwakkere onderzoeksmethoden en lagere aangetoonde effectiviteit. Ondanks deze twijfel laten bijna alle studies, waaronder meta-analyses, populatievragenlijsten en experimentele onderzoeken, positieve effecten zien op mentaal welzijn.