Omarm de chaos

Koos Groenewoud, ‘Recensie “Omarm de chaos” van Jan Rotmans’, https://www.lerendeleiders.nl/boekenclub/recensie-omarm-de-chaos-van-jan-rotmans, Platform Lerende Leiders (12 november 2021)

Een transitie is niet zo maar een verandering, een lineair verlopende (door)ontwikkeling. Transitie is een ‘revolutionaire evolutie’, een fundamentele transformatie. Transitie verloopt via de weg van ‘orde – chaos- nieuwe orde’. (…) Er is grote behoefte aan verbindend leiderschap, aan leiders die richting geven én ruimte bieden, die leiden vanuit een groot empathisch vermogen, hun ego ondergeschikt maken aan het grotere geheel, goed kunnen luisteren en gevoel tonen, mensen intrinsiek motiveren en op alle niveaus verbindingen creëren.