Samenwerking in de geboortezorg

Dianda Veldman, Jan Smelik, ‘Samenwerking in de geboortezorg’, https://www.skipr.nl/blog/samenwerking-in-de-geboortezorg/, Skipr, Bohn Stafleu van Loghum, Springer Nature (8 november 2021)

De eerste 1.000 dagen vanaf conceptie zijn voor een groot deel bepalend voor de levensloop van een mens. (…) In Rotterdam hebben ze dat goed begrepen. Daar is sinds een jaar of vijf het actieprogramma Stevige Start van kracht. Dat richt zich op (aanstaande) ouders, van nog vóór het zwanger worden tot een kind naar school gaat.