We worden als voelers geboren en tot denkers gemaakt

Bob Boot, ‘We worden als voelers geboren en tot denkers gemaakt’, https://www.hapto.nl/informatief/we-worden-als-voelers-geboren-en-tot-denkers-gemaakt/, Hapto.nl (7 nov 2021)

Emoties worden vaak binnen het domein van de psychologie geplaatst. Dat klinkt logisch, maar het tegendeel is waar! (…) Emoties worden wel eens vergeleken met de golven van de zee: ze zwellen aan tot zij hun hoogste punt bereiken, waarna ze langzaam wegebben. Als je daarop kunt vertrouwen hoef je ze niet te bevechten. Een (…) manier van omgaan met emoties is dan ook het accepteren dat ze er zijn. Accepteren of toelaten van emoties geeft je de mogelijkheid om er op een adequate manier mee om te gaan.