11e jaarsymposium Gehechtheid

Redactie, ‘11e jaarsymposium Gehechtheid’, https://www.lemion.nl/gehecht/, Lemion (bezocht op 22 november 2021)

Tijdens dit 11e Jaarsymposium Gehechtheid komt onder voorzitterschap van Liesbeth Eurelings-Bontekoe een diversiteit aan klinisch relevante thema’s aan de orde. (…) In de ochtend staat de rol van aandachts- en emotieregulatie voor de klinische praktijk centraal. Sociale en emotionele ontwikkelingsprocessen over aandacht voor de relatie worden gekoppeld aan biologische modellen van gehechtheid en emotieregulatie. Dit sluit aan bij het groeiende inzicht hoezeer gedrags- en belevingsfactoren biologisch zijn verankerd. (…) Later in het programma ligt de nadruk op behandeling van traumatisering en de invloed daarvan op gehechtheidsrelaties. Aan de orde komt de Narratieve Exposure Therapie en de problematiek zal worden toegelicht aan de hand van een uitgebreide casusbespreking van een patiënt uit de naoorlogse generatie. Tenslotte wordt aandacht besteed aan gehechtheidsproblemen tijdens de behandeling van kinderen met een verstandelijke beperking.