Een gedoogde vorm van folteren

Margarita Amador, Alfons Uijtewaal, ‘Burenpesten is een gedoogde vorm van folteren’, https://www.socialevraagstukken.nl/buren-pesten-is-een-gedoogde-vorm-van-folteren/, Socialevraagstukken.nl (7 december 2021)

De slachtoffers rapporteren (…) dat men permanent emotioneel ontwricht raakt, vergelijkbaar met iemand die lijdt aan een posttraumatische stressstoornis. Het pesten achtervolgt hen overal, ze zijn in een staat van permanente waakzaamheid, en voelen sterke emoties wanneer ze iemand tegenkomen die op de pestkop lijkt, aan het pesten denken of erover praten. Als gevolg heeft men de neiging zich af te zonderen. In de meeste gevallen worden slachtoffers gedwongen zich te gedragen op een manier die strijdig is met hun normale manier van voelen, denken en handelen. (…) Treiteraars kunnen uiterst charmant zijn en zich als goede buren gedragen tegenover andere buren en professionals. Indien ontmaskerd, kan de treiteraar de situatie manipuleren en de onschuldige spelen.