Pleidooi voor de bedachtzame afstand

Hans Schnitzler, ‘Pleidooi voor de bedachtzame afstand’, https://www.ftm.nl/artikelen/pleidooi-voor-de-bedachtzame-afstand, Follow the Money (5 januari 2022)

Als u het mij vraagt heeft de samenleving vooral zuurstof nodig, een zekere mate van elkaar de ruimte geven. In tijden van sociale media is de kunst van het samenproppen van mensen, en dus van het elkaar de maat nemen, tot grote hoogten verfijnd. De vrijbrieven voor onwetendheid zijn ingetrokken, er is niets dat ons nog ontgaat, de Ander verschijnt voortdurend in ons blikveld. Maar naarmate je elkaar meer op de huid zit, zul je elkaar ook meer in de weg zitten. (…) De opdracht lijkt mij om de kunst van het inschikken en afwachten nieuw leven in te blazen, een manier vinden om onze eigen presentie en gevoelens in toom te houden, teneinde de ander ruimte te geven om te gedijen. Om te voorkomen dat je anderen pijn doet, is een zekere mate van terughoudendheid en bedachtzame afstand een effectieve remedie. Daarmee laat je namelijk ruimte om recht te doen aan het verschil en zorg je ervoor dat je je eigen ‘ik’ niet aan anderen opdringt. (…) Voor deze ‘ethiek van indirectheid’ bestaat een wat archaïsch aandoend woord: tact.