Er moet meer aandacht komen voor de spirituele kant van psychisch lijden

Catrien Spijkerman, ‘Ervaringsdeskundige en psychiater zijn het eens: ‘Er moet meer aandacht komen voor de spirituele kant van psychisch lijden’, https://www.trouw.nl/verdieping/ervaringsdeskundige-en-psychiater-zijn-het-eens-er-moet-meer-aandacht-komen-voor-de-spirituele-kant-van-psychisch-lijden~b1aebb6d/, Trouw (5 januari 2022)

De gedachte was altijd: patiënten hebben een ziekte in hun hoofd en de zorgverleners hebben pillen en praatprotocollen om de patiënten beter te maken. Maar uit onderzoek komt steeds meer naar voren dat het zo niet werkt. (…) Psychisch lijden is niet op een medische manier te begrijpen. (…) Pieken in emoties keren altijd weer terug naar de baseline. Het wordt ongezond wanneer die veranderlijkheid heel traag wordt en je de regulatie niet meer in de hand hebt. (…) Het feit dat een goed opgeleide behandelaar een persoonlijke relatie aangaat met de patiënt blijkt in onderzoek doorslaggevend voor het succes van de behandelingen. (…) Voor (…) spiritualiteit was in de ggz geen ruimte. Daar zeiden ze: je hallucineert, dus je bent psychotisch, dus je bent ziek. Zelf denk ik dat veel zorgverleners het gesprek daarover niet aandurven. Het komt te dicht bij hun eigen angsten.

Literatuur

We zijn God niet. Pleidooi voor een nieuwe psychiatrie van samenwerking. Myrrhe van Spronsen, Jim van Os. Uitgeverij Lannoo.