Somatoforme pijnstoornis, afwijzingssensitiviteit en de fysiotherapeutische relatie

Peter van Burken, ‘Somatoforme pijnstoornis, afwijzingssensitiviteit en de fysiotherapeutische relatie’, https://www.psychfysio.nl/somatoforme-pijnstoornis-afwijzingssensitiviteit-en-de-fysiotherapeutische-relatie/, Psychfysio Opleidingen (bezocht op 12 januari 2022)

Afwijzingssensitiviteit ontstaat in de vroege jeugd op basis van herhaalde ervaringen van sociale pijn zoals emotionele verwaarlozing of misbruik door een primaire verzorgers. Eenmaal verworven in de jeugd correleert dat met een hogere afwijzingssensitiviteit op volwassen leeftijd. (…) Als er onveilige hechting en verhoogde afwijzingssensitiviteit meespeelt dan zijn dat relationele factoren, en verloopt de therapie deels ook via relationele factoren. Dat betekent dat je als fysiotherapeut je best moet doen om een gezonde verbinding met deze patiënt te bewerkstelligen. Een gezonde verbinding die diep betekenisvol voor de patiënt is. Immers dat heeft hij gemist in de vroege jeugd. (…) We pleiten ervoor dat we binnen de fysiotherapie meer oog krijgen voor verschillen in kwaliteit binnen de therapeutische relatie. Waarbij het niet alleen gaat om het herkennen en voorkomen van een slechte therapeutische relatie.

Bron

Nacak, Y., Morawa, E., & Erim, Y. (2021). High Rejection Sensitivity in Patients With Somatoform Pain Disorder. Frontiers in Psychiatry, 12. doi:10.3389/fpsyt.2021.602981