Ambivalentie is zo slecht nog niet

Charlotte Post, ‘Ambivalentie is zo slecht nog niet. Je kunt er als leider veel voordeel van hebben’, https://mtsprout.nl/management-leiderschap/ambivalente-leiders-maken-minder-denkfouten, MT/Sprout (7 januari 2022)

Ambivalentie zorgt (…) voor een breder en meer realistisch perspectief. Zeker bij complexe beslissingen waar meerdere factoren een rol spelen, is zo’n instelling eigenlijk onmisbaar. (…) Veel mensen hebben nog steeds dat beeld van de besluitvaardige leider die met de hand op tafel slaat. Maar dat is niet meer van deze tijd. Er zijn allerlei complexe situaties gaande, zoals de coronacrisis. Sommige leiders doen net of dit soort kwesties heel simpel zijn maar dat is juist helemaal niet zo. (…) Er wordt niet geaccepteerd dat mensen langer exploreren. En dus springen we maar weer snel één bepaalde kant op.