Angsten zijn altijd sociaal gedeeld

Tjebbe Venema, ‘Socioloog Rudi Laermans: angsten zijn altijd sociaal gedeeld’, https://www.brainwash.nl/bijdrage/rudi-laermans-gedeelde-angsten, Brainwash, HUMAN, NPO (5 februari 2022)

We zijn gaan doen alsof angst een individuele, psychische aangelegenheid is, terwijl er ook gekeken moet worden naar achterliggende mechanismen als economie, media en politiek. (…) Sociologen moeten die gevoelens terugclaimen van de psychologen, die bovendien de kant van de neurowetenschap zijn opgeschoven. Daardoor kom je in een soort biologisering terecht, die discutabel is en die ter discussie gesteld moet worden. Als je angst op individueel conto schrijft, dan lijkt het alsof het ene individu daar psychisch vatbaarder voor is dan een ander. (…) De angst om te dalen op de sociale ladder is toegenomen de laatste decennia, zeker na de financiële crises van 2000 en 2008. Maar eigenlijk is dat al langer aan de gang, want het hangt samen met de erosie van de welvaartsstaat.