Docenten willen meer aandacht voor seksuele vorming in onderwijs

Redactie, ‘Docenten willen meer aandacht voor seksuele vorming in onderwijs’, https://nos.nl/artikel/2417218-docenten-willen-meer-aandacht-voor-seksuele-vorming-in-onderwijs, NOS Nieuws, NPO (14 februari 2022)

Docenten vinden dat er in het voorgezet onderwijs te weinig aandacht is voor relationele en seksuele vorming, met name in de bovenbouw. Ook zijn ze ontevreden over de onderwerpen die aan bod komen, zeggen het expertisecentrum voor seksualiteit Rutgers en Soa Aids Nederland. (…) Rutgers en Soa Aids Nederland roepen het kabinet op om seksuele vorming in het voortgezet onderwijs een structurele plek te geven. Nu is dat al verplicht in de onderbouw. In de bovenbouw hoeft dit geen onderdeel te zijn van het lespakket.