Reichs inzichten

Willem J Overvliet, ‘Reichs inzichten, https://reichweb.org/2022/02/18/reichs-inzichten/, Reichweb (bezocht op 18 februari 2022)

Reich vond Freuds psychoanalyse een absurd frustrerend proces. (…) Als hij naar zijn clienten zat te luisteren, dwaalde zijn aandacht voor wat ze aan het vertellen waren voortdurend af naar hun lichaam, dat zo stram en afwerend op de divan lag. (…) Wellicht huisde het verleden niet alleen in het geheugen, maar lag het ook opgeslagen in het lichaam. Wat Reich opmerkte was geen hysterische taal die overgebracht moest worden naar gewone woorden, maar een permanente gespannenheid die zo hard en ondoordringbaar was dat hem aan een harnas of een pantser deed denken. (…) Hij zag dit karakterpantser, zoals hij het noemde, als een afweer tegen gevoelens, en in het bijzonder tegen angst, woede en seksuele opwinding.