Wat gebeurt er in je brein als je een beslissing neemt terwijl je pijn voelt?

Mark de Waard, ‘Wat gebeurt er in je brein als je een beslissing neemt terwijl je pijn voelt?’, https://www.psychfysio.nl/wat-gebeurt-er-in-je-brein-als-je-een-beslissing-neemt-terwijl-je-pijn-voelt/, Psychfysio Opleidingen (bezocht op 24 februari 2022)

Dit onderzoek heeft gekeken naar de invloed van de verwachting van pijn op de daadwerkelijke pijnperceptie en of dit afhankelijk is van ‘perceptuele beslisvorming’. Beide hypothesen bevestigen de sterke rol van biased decision-making; een signaal dat een hoge waarschijnlijkheid geeft op een hoge of lage stimulans heeft een grote invloed op hoe de persoon de stimulans ervaart. (…) Een patiënt verwacht een bepaalde pijnintensiteit (vooral gebaseerd op ervaringen uit het verleden) en dit is bepalend voor hoe de daadwerkelijke prikkel ervaren wordt. Zo weten we dat angst een grote factor is bij lagerugpijn.

Bron

Wiech K, Eippert F, Vandekerckhove J, Zaman J, Placek K, Tuerlinckx F, Vlaeyen JWS, Tracey I. Cortico-Brainstem Mechanisms of Biased Perceptual Decision-Making in the Context of Pain. J Pain. 2021 Nov 29:S1526-5900(21)00371-0. doi: 10.1016/j.jpain.2021.11.006. Epub ahead of print. PMID: 34856408.