Doe meer met spel

Redactie, ‘Doe meer met spel, dé taal van kinderen!’, https://www.vakbladvroeg.nl/doe-meer-met-spel-de-taal-van-kinderen/, Vakblad Vroeg, DG Communicatie (17 februari 2022)

Binnen het spel als algemeen fenomeen spelen vier processen een rol: de affectieve, cognitieve, interpersoonlijke en oplossingsgerichte processen. (…) Een affectief spelproces biedt (…) de mogelijkheid om op een veilige manier heftige emoties te uiten. Na de ontlading van woede is het kind meestal rustiger en meer ontvankelijk voor contact. Hierdoor kunnen aanleiding, reden of omstandigheden van de boosheid beter begrepen worden. (…) Spel is (…) een universeel verschijnsel, je komt het in alle culturen tegen.