Long covid pilot

Redactie, ‘Long covid pilot’, https://www.stichtingemovere.nl/long-covid-pilot/, Stichting Emovere (bezocht op 6 maart 2022)

Via een oriënterend onderzoek zal in kaart worden gebracht of en zo ja op welke wijze de begeleiding conform de zienswijze zoals Stichting Emovere die uitdraagt, bijdraagt aan herstel. Over de resultaten van de pilot en verzamelde casuïstiek zal een artikel worden geschreven. (…) De pilot loopt van 1 december tot 15 april 2022.