Een autistisch brein heeft meer aan zelfvertrouwen dan een prikkelarme omgeving, vindt deze pedagoog

Lidwien Dobber, ‘Een autistisch brein heeft meer aan zelfvertrouwen dan een prikkelarme omgeving, vindt deze pedagoog’, https://www.trouw.nl/wetenschap/een-autistisch-brein-heeft-meer-aan-zelfvertrouwen-dan-een-prikkelarme-omgeving-vindt-deze-pedagoog~b20c3b4b/, Trouw (26 februari 2022)

Lang dachten we dat de zintuigen signalen naar de hersenen sturen. (…) Maar het zit zo: het brein voorspelt de wereld, razendsnel, onbewust en zonder input van de zintuigen. (…) In zijn boek Autisme & het voorspellende brein zet klinisch pedagoog Peter Vermeulen deze theorie, die ontstond in de jaren negentig van de vorige eeuw, helder uiteen. (…) Het brein checkt zijn kennis van de wereld voort­durend: ik verwachtte dit, klopt dat met de feedback van mijn zintuigen? Als die zintuigen melden dat het brein een voorspellingsfout heeft gemaakt, kan het zijn verwachting aanpassen. Oftewel leren. De theorie van het voorspellende brein is eigenlijk geen theorie over hoe we waarnemen, het is een theorie over hoe we leren. (…) Het brein bepaalt welke feedback het binnenhaalt en welke niet. (…) Een gestrest brein, onzeker van zijn eigen modellen, let op elk detail om te zien of-ie het ergens in zijn model kan invoegen, of dat-ie opnieuw een voorspellingsfout heeft.