Kennis over palliatieve zorg verankeren in zorgopleidingen

Redactie, ‘Kennis over palliatieve zorg verankeren in zorgopleidingen’, https://www.mednet.nl/nieuws/kennis-over-palliatieve-zorg-verankeren-in-zorgopleidingen/, MedNet, Springer Healthcare (feb 2022)

De laatste levensfase is vaak complex. Niet alleen medisch maar ook psychisch, sociaal en wat betreft zingeving. Het kost tijd en er is kennis nodig om over al die aspecten met de patiënt en naasten te praten. In opleidingen van artsen en verpleegkundigen zijn veel van deze onderwerpen nog onderbelicht. Terwijl de palliatieve fase een lange fase kan zijn, waarin nog veel te winnen valt wat betreft kwaliteit van leven. (…) We moeten niet alleen het ziek zijn (…) bespreken, maar juist praten over een goede invulling van (…) leven.