De uitdaging van haptotherapie voor kind en ouder

Noam Shalgi, ‘De uitdaging van haptotherapie voor kind en ouder’, https://www.linkedin.com/pulse/de-uitdaging-van-haptotherapie-voor-kind-en-ouder-noam-shalgi/, Noam Shalgi via LinkedIn (24 maart 2022)

Kinderen maken contact met de wereld met hun lijf, tastend, voelend. (…) Als ik met kinderen werk, werk ik steeds met kind én ouder samen. Voor het kind is het makkelijker zich steeds op 1 ouder te richten. Door steeds met 1 ouder te werken, het liefst om de beurt, maak ik dankbaar gebruik van de verschillen in de dynamiek tussen beide ouders en het kind. Ik begeleid kind én ouder om het affectieve contact tussen hen te verbeteren. In dit contact met de ouder leert het kind mentaliseren en zichzelf beter reguleren. Dit draagt bij aan de hechting binnen het gezin. (…) Het is een uitdaging haptotherapeutische werkvormen in te zetten die kinderen én ouders aanspreken. Hiervoor spreek ik continu een bepaalde speelsheid en creativiteit in mezelf aan. (…) Met deze begeleiding kunnen ouders het kind veel beter helpen dan ik!