Hebben dieren niet alleen emoties, maar ook gevoelens?

Jean-Paul Keulen, ‘Hebben dieren niet alleen emoties, maar ook gevoelens?’, https://scientias.nl/hebben-dieren-niet-alleen-emoties-maar-ook-gevoelens/, Scientias (31 maart 2022)

Veel biologen en psychologen deinzen ervoor terug dieren gevoelens toe te kennen. Onterecht, stellen drie wetenschappers in een opiniestuk. (…) De Kret en collega’s stellen daar een ander principe tegenover: dat van de evolutionaire spaarzaamheid. Dat houdt in dat als een dier dat nauw aan ons verwant is, zoals een chimpansee, onder vergelijkbare omstandigheden vergelijkbaar gedrag vertoont, daar waarschijnlijk vergelijkbare psychologische processen achter schuilgaan. En daar kunnen ook gevoelens toe behoren.

Bronnen

“My Fear Is Not, and Never Will Be, Your Fear: On Emotions and Feelings in Animals” – Affective Science

“Ga ervan uit dat dieren gevoelens hebben” – Universiteit Leiden