Doemdenkers komen niet in beweging

Anne Kloosterboer, ‘Eerste hulp bij verandermanagement: doemdenkers komen niet in beweging’, https://mtsprout.nl/management-leiderschap/eerste-hulp-bij-verandermanagement-doemdenkers-komen-niet-in-beweging, Colofon MT/Sprout (7 april 2022)

Jouw actie is doorslaggevend voor de reactie van de ander. Door uit de inhoud te blijven en eisen te stellen aan de wijze van probleemanalyse en oplossingscreatie kun je doemdenkers opnieuw aanzetten. (…) Richt je op de degelijkheid en rijkheid van de probleemanalyse en oplossingsrichting van die ander. Vraag hoeveel de ander al gedaan heeft om de verandering werkend te krijgen.