Ik zie anders niks aan je

J. van der Stel, ‘Ik zie anders niks aan je. Over psychische aandoeningen en het brein’, https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/575/articles/12964, Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie (bezocht op 22 april 2022)

Goed beschouwd gaat het boek over het eeuwige ‘lichaam-geestvraagstuk’. Filosofen hebben van alles bedacht om het op te lossen, maar zijn er met elkaar niet uitgekomen. Psychiaters hebben er ook geen eensgezinde mening over die standhoudt. (…) Dat filosofen er zo mee worstelen, heeft er veel mee te maken dat men in het Westen vooral formuleert (en dus denkt) met zelfstandige naamwoorden: men ziet lichaam en geest als ‘dingen’. Daarna volgt de vraag hoe die dingen zich ten opzichte van elkaar verhouden, hoe ze elkaar beïnvloeden, of de geest gestoord kan zijn, terwijl het lichaam niets mankeert …. Om samenhang te vinden is het beter te denken in processen en deze te beschrijven in werkwoordsvormen. Onze taal maakt het er niet makkelijk op, maar het kan wel.

Zoeknaam

Menno Oosterhoff