Vaardig leren omgaan met patiënten met vage klachten (SOLK)

Veronique Huijbregts, ‘Vaardig leren omgaan met patiënten met vage klachten – Onderzoek levert onderwijstrainingsprogramma SOLK op’, https://publicaties.zonmw.nl/huisartsgeneeskunde/vaardig-leren-omgaan-met-patienten-met-solk/, ZonMw (mei 2020)

Veel huisartsen dachten al vroeg in het consult aan SOLK. Dat kwam omdat de klachten niet in een medisch patroon pasten, en door de vaak warrige presentatie van patiënten. Op hun beurt hadden de patiënten last van vooringenomenheid bij de huisarts. Ze merkten dat die vaak zijn eigen agenda had en voelden zich onvoldoende serieus genomen. Storend vonden ze ook de slechte voorbereiding van het consult, zodat ze hun verhaal steeds opnieuw moesten doen. Uiteindelijk verlieten ze de spreekkamer soms zonder plan van aanpak. (…) Voor een effectieve aanpak is het onontbeerlijk dat arts en patiënt het met elkaar eens worden over de kern van het probleem. (…) Dat vraagt nogal wat communicatievaardigheden van de huisarts.

Zoeknaam

Juul Houwen