Stille levens – Kenniscentrum

Redactie, ‘Stille levens – Kenniscentrum Babysterfte’, https://www.stillelevens.nl, Stille levens (bezocht op 3 mei 2022)

Als je noodgedwongen afscheid hebt moeten nemen van je baby, zoek je naar een manier om te herstellen van dit hele grote verdriet. Dat kan op eigen kracht, maar vaak is steun van buitenaf meer dan welkom. De periode direct na het overlijden van jouw baby gaat vooral over het voelen van veel verdriet en het verweven van dat hele grote gemis van je baby in je leven. Voor de meeste ouders is dit een haast onmenselijke opdracht. Jouw baby, die zo gewenst was, heeft voor altijd een stille plek in jouw gezin.