De relatie tussen de patiënt en de hulpverlener maakt het verschil

Redactie, ‘De relatie tussen de patiënt en de hulpverlener maakt het verschil’ – Jim van Os, hoogleraar psychiatrie’, https://ggzvs.nl/nieuws-verhalen/de-relatie-tussen-de-patient-en-de-hulpverlener-maakt-het-verschil/, GGZ-VS, Stichting Opleidingsinstelling GGZ Verpleegkundig Specialist (bezocht op 5 mei 2022)

Het is de relatie tussen hulpverlener en patiënt die het verschil maakt. (…) In plaats van labels plakken en ‘evidence-based’ behandelrichtlijnen volgen, zouden hulpverleners (…) bij elke patiënt opnieuw verwonderd vragen moeten stellen: wat is er gebeurd? Waar heb je last van? Waar zit je kracht, wat zijn je doelen en wat heb je nodig om die te bereiken? (…) Er zijn steeds meer mensen die zeggen dat de zorg zich moet organiseren rondom de waarden van de gebruiker. Niet de psychiater, de verpleegkundige of de manager is leidend, maar een model van co-creatie waarin zij samen met de hulpvrager de zorg inrichten. (…) In ‘healing communities’ (…) zijn de behoeften van de patiënt het uitgangspunt, niet het systeem. Dat betekent dat de professionele zorg moet worden teruggebracht naar een passende schaal en dat de instellingen en de hulpverleners meer onderdeel moeten worden van de gemeenschap rondom de patiënt. (…) Waar werkelijk behoefte aan is, is een hulpverlener die zegt; ‘Ik reis een tijdje met je mee, maar je moet het wel zelf doen.’ (…) De ggz van de toekomst heeft relatiewerkers nodig.