Eindelijk ontrafelen wetenschappers waarom pubers niet naar hun ouders luisteren

Tim Kraaijvanger, ‘Eindelijk ontrafelen wetenschappers waarom pubers niet naar hun ouders luisteren’, https://scientias.nl/eindelijk-ontrafelen-wetenschappers-waarom-pubers-niet-naar-hun-moeders-luisteren/, Scientias (4 mei 2022)

Waar jonge kinderen nog gespitst zijn op de stem van hun moeder, zijn pubers meer ontvankelijk voor nieuwe stemmen. Sterker nog: uit MRI-scans blijkt dat het beloningscentrum eerder wordt geprikkeld door onbekende stemmen dan door de stem van hun eigen moeder. (…) De stem van moeder is de geluidsbron die jonge kinderen alles leert over de sociaal-emotionele wereld en taalontwikkeling. (…) Foetussen kunnen de stem van hun moeder herkennen voordat ze worden geboren, terwijl adolescenten (…) hun hersenen juist afstemmen op stemmen die ze nog nooit hebben gehoord.