Sterke link tussen boosheid en neuroplastische pijn

Peter van Burken, ‘Sterke link tussen boosheid en neuroplastische pijn’, https://www.psychfysio.nl/sterke-link-tussen-boosheid-en-neuroplastische-pijn/, PsychFysio opleidingen (bezocht op 9 juni 2022)

Boosheid is een belangrijke emotie in relatie tot nociplastische pijn. (…) Nociceptische pijn wordt veroorzaakt door een letsel in het perifere weefsel. (…) Boosheid en ongezonde manier van het reguleren van de boosheid is, geassocieerd met een toename in nociplastische pijn. Gezonde manieren van boosheidregulatie kunnen tot een verbetering in nociplastische pijn leiden. (…) Nociplastische pijn is vooral gecorreleerd met secundaire emoties. Primaire emoties zijn adaptieve emoties die functioneel passen bij een actuele situatie. Denk aan teleurstelling als iets niet lukt of boosheid als iemand je iets aandoet. Secundaire emoties zijn bijvoorbeeld schaamte of algemene gespannenheid. Ze hebben vaak betrekking op primaire emoties of dekken deze toe. (…) De auteurs stellen dat nociplastische pijn geassocieerd is met activatie van hersen regionen die betrokken zijn bij emotionele beleving en emotieregulatie, en ook met een verminderde deactivatie van deze regionen tijdens cognitieve taken. Interessant is dat emotioneel bewustzijn van boosheid dezelfde regionen, die betrokkenzijn bij nociplastische pijn, juist dempen in activiteit. Zo lijkt er een tegengestelde relatie tussen ‘gezonde’ boosheid en minder nociplastische pijn. Ongezonde boosheid geeft juist dezelfde activatie als nociplastische pijn.

Bron

Yarns, B. C., Cassidy, J. T., & Jimenez, A. M. (2022). At the intersection of anger, chronic pain, and the brain: A mini-review. Neurosci Biobehav Rev, 135, 104558. doi:10.1016/j.neubiorev.2022.104558