Wat bezielt al die mensen die ijskoud douchen?

Nina Polak, ‘Wat bezielt al die mensen die ijskoud douchen?’, https://decorrespondent.nl/13508/wat-bezielt-al-die-mensen-die-ijskoud-douchen/5005781726352-64ea717c, De Correspondent (18 juni 2022)

Koud douchen zou je kunnen scharen onder wat psycholoog Paul Bloom ‘benign masochism’ noemt, goedaardig masochisme: vrijwillig lijden dat niet met seks te maken heeft. In zijn recentste boek The Sweet Spot betoogt Bloom dat lijden in ons bestaan een essentiële bron vormt van genot en betekenis. We worden volgens hem niet alleen gedreven door genotzucht, maar zoeken pijn op, in afgepaste hoeveelheden, om het leven diepgang te geven.