Ouderverstoting is een overlevingsstrategie van het kind

Annette Wiesman, ‘Ouderverstoting is een overlevingsstrategie van het kind’, https://www.augeomagazine.nl/scheiding-ouders-augeo-magazine-special/interview-ouderverstoting , Augeo (bezocht op 20 juni 2022)

Kinderen verbreken het contact bijna altijd onder invloed van de omgeving. Vaak na een complexe scheiding, soms pas enkele jaren daarna. Het kind raakt in een loyaliteitsconflict en om de pijn hiervan te vermijden kiest het tégen de ene en vóór de andere ouder. (…) Ouderverstoting is uitzonderlijk, omdat kinderen doorgaans juist contact willen houden met beide ouders. Een kind kiest hier alleen voor als het als het ware vermorzeld dreigt te worden in de strijd tussen beide ouders, of als de omgeving blijft benadrukken dat die ouder niet de moeite waard is om van te houden. (…) Anders dan vaak gedacht wordt, is het niet iets wat een kind zelf wil. Het is de omgeving die kinderen ertoe aanzet, door de ene ouder steeds meer op afstand te plaatsen.

Zoeknaam

Erna Janssen