Zonder zorg zijn we nergens

Lynn Berger, ‘Zonder zorg zijn we nergens’, https://decorrespondent.nl/13533/zonder-zorg-zijn-we-nergens/5015046202452-6d757393, De Correspondent (28 juni 2022)

Ons vermogen om voor een ander te zorgen is het wezenskenmerk van onze beschaving. En meer – het is het kloppend hart van onze soort. Want iedereen heeft zorg nodig: zonder zorg worden kinderen niet groot, zieken niet beter en houden gemeenschappen geen stand. Zonder zorg kunnen mensen niet naar hun werk en kan de economie niet draaien. (…) Maar juist omdat zorg zo fundamenteel is, staan we er zelden bij stil – en zien we het niet goed voor wat het is. (…) En wat je niet goed ziet, kan je ook niet waarderen. Voor wat je niet goed ziet, kan je niet goed zorgen. (…) En waar je niet goed voor zorgt, gaat kapot. (…) Veel zorg heeft (…) als doel om de zelfstandigheid van degene die wordt verzorgd te bevorderen. En hoe beter dat lukt, hoe meer de ontvanger van die zorg kan denken dat ze helemaal geen zorg nodig heeft. (…) Zorg is van nature inefficiënt. Als zorgverlener weet je van tevoren nooit precies wat iemand van je zal willen, of op welk moment, of voor hoelang. (…) Wie voor een ander zorgt moet ook zélf worden verzorgd. (…) Zolang we zorg niet zien voor wat het is – namelijk: als alomtegenwoordig, maar niet onuitputtelijk – blijven we het op allerlei manieren ondermijnen. (…) Daardoor stevenen we af op een zorginfarct dat iedereen zal raken – en waarvan de coronapandemie slechts een voorbode was. Want als de vraag naar zorg groeit en groeit, en we niet goed zorgen voor de mensen die professioneel en informeel zorg verlenen, loopt alles straks opnieuw en alsnog vast. (…) Wat nodig is, is een nieuw waardesysteem. Een waarin zorg, onderhoud en reparatie net zo hoog worden aangeslagen als vernieuwing, innovatie en productie. Waarin ‘het beste uit jezelf halen’ niet alleen gaat over presteren, maar ook over bijdragen. (…) Zorg is een weefsel dat overheid, zorginstellingen, professionele zorgverleners, mantelzorgers en ouders onlosmakelijk met elkaar verbindt – dat mensen met elkaar verbindt.

Literatuur

https://kiosk.decorrespondent.nl/products/zorg-lynn-berger