Informatieve boekjes over emotionele ontwikkeling en gehechtheid

Redactie, ‘Informatieve boekjes over emotionele ontwikkeling en gehechtheid herzien’, https://www.vakbladvroeg.nl/informatieve-boekjes-over-emotionele-ontwikkeling-en-gehechtheid-herzien/, Vakblad Vroeg, DG Communicatie (30 juni 2022)

Hoewel ze aansluiten op de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking, zijn de boekjes ook bruikbaar binnen andere werkvelden, zoals (speciaal) onderwijs, psychiatrie en ggz. (…) De uitgave ‘Gehechtheid, Basisveiligheid en Basisvertrouwen’ (…) bouwt voort op de tweede fase van de emotionele ontwikkeling, de eerste socialisatie. Dat is de fase waarin gehechtheid centraal staat. De publicatie gaat eerst in op het begrip gehechtheid, geeft dan een overzicht van aspecten van een veilige en een onveilige gehechtheid en gaat vervolgens verder met praktische richtlijnen voor ondersteuning van de cliënt.

Download

https://www.cordaan.nl/nieuws/nu-beschikbaar-herziene-publicaties-over-emotionele-ontwikkeling-gehechtheid-basisveiligheid