Nieuwe richtlijn behandeling postcovidsyndroom vooral gebaseerd op best practices

Henk Maassen, ‘Nieuwe richtlijn behandeling postcovidsyndroom vooral gebaseerd op best practices’, https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/nieuwe-richtlijn-behandeling-postcovidsyndroom-vooral-gebaseerd-op-best-practices.htm, Medisch Contact (25 maart 2022)

De richtlijn beschrijft de zorg aan patiënten die na een coronabesmetting klachten houden zoals vermoeidheid, benauwdheid, minder goed ruiken of proeven, problemen met bewegen en concentratieproblemen. (…) Het onwillekeurig zenuwstelsel fungeert als een soort thermostaat die schakelt tussen rust, inspanning en stress. Deze thermostaat is bij coronapatiënten die langdurig klachten houden, waarschijnlijk uit balans. Dat heeft effect op vrijwel alle lichaamsfuncties en leidt ook tot vermoeidheid en cognitieve klachten. (…) Bij cognitieve klachten mag je zelfs iets langer dan zes weken wachten, want die klachten klaren bij conditionele verbetering vaak spontaan op. Maar na drie maanden moeten mensen toch zeker wel grotendeels hersteld zijn. Zo niet, dan moeten ze in eerste instantie in de eerste lijn hun soelaas vinden. Denk aan: fysiotherapie voor de conditie, ergotherapie voor de balans in de belastbaarheid, logopedie voor mensen die moeite hebben met de ademkoppeling, haptotherapie voor degenen die hun lichaamsgevoel kwijt zijn. Pas als ze zes maanden na hun ziekte nog steeds vastlopen is het tijd voor een verwijzing naar de tweede lijn. (…) Ongeveer 1 procent van alle patiënten met langdurige klachten na covid-19 komt uiteindelijk in de tweede lijn terecht.

Richtlijn Langdurige klachten na COVID-19

https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/langdurige-klachten-na-covid-19