Doen woorden geen pijn?

Jeannette Kras, ‘Doen woorden geen pijn? Een belediging voelt letterlijk als een klap in je gezicht’, https://scientias.nl/doen-woorden-geen-pijn-een-belediging-voelt-letterlijk-als-een-klap-in-je-gezicht/, Scientias (18 juli 2022)

Een belediging blijkt te voelen als ‘een miniklap in het gezicht’, ongeacht de context waarbinnen de belediging plaatsvindt. (…) Dat effect blijft, ook als je de opmerking vaker hoort. (…) Onderzoekers gebruikten een EEG (elektro-encefalogram) waarbij hersenactiviteit elektrisch wordt gemeten en huidgeleidingsmetingen om de impact van herhaalde verbale beledigingen te vergelijken met positieve of neutrale opmerkingen.

Oorspronkelijk

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomm.2022.910023/full