Positieve emoties inzetten ter verlichting van chronische pijn

Peter van Burken, ‘Positieve emoties inzetten ter verlichting van chronische pijn’, https://www.psychfysio.nl/positieve-emoties-inzetten-ter-verlichting-van-chronische-pijn/, Psychfysio Opleidingen (bezocht op 27 juli 2022)

Het lag voor de hand de bevindingen uit de positieve psychologie te vertalen naar de fysiotherapie en meer specifiek naar de behandeling van chronische pijn en stressgerelateerde klachten. Namelijk, als negatieve emoties chronische pijn kunnen versterken, kunnen positieve emoties deze mogelijk verlichten. Chronische pijn wordt gekenmerkt door een negatieve spiraal van pijn, negatieve emoties en beperkingen, waardoor de patiënt alsmaar somberder en passiever wordt. Positieve emoties zouden deze negatieve spiraal kunnen doorbreken en kunnen leiden tot een meer hoopvol en betekenisvol leven. (…) Dit onderzoek laat zien dat het aanbieden van eenvoudige positieve psychologische interventies in de vorm van een uitgebreide hand-out en minimale begeleiding, tot meer pijnreductie leidt dan een beknopte mindfulness instructie. Daarmee moet niet geconcludeerd worden dat mindfulness training geen effect heeft bij chronische pijn, want dat heeft het juist wel. Alleen in deze beknopte aangeboden vorm is er geen effect op de pijn intensiteit. Belangrijker is dat fysiotherapeuten naast de gebruikelijke fysiotherapeutische interventie en misschien zelfs aangevuld met mindfulness interventies, zeker ook moeten denken aan het aanbieden van positieve psychologische interventies.

Bron

Bron: Muller, R., Segerer, W., Ronca, E., Gemperli, A., Stirnimann, D., Scheel-Sailer, A., & Jensen, M. P. (2022). Inducing positive emotions to reduce chronic pain: a randomized controlled trial of positive psychology exercises. Disabil Rehabil, 44(12), 2691-2704. doi:10.1080/09638288.2020.1850888