Het Nationale Psychose Congres

Redactie, ‘Het Nationale Psychose Congres 28 en 29 september 2022’, https://kenniscentrumphrenos.nl/scholingsaanbod/het-nationale-psychose-congres-28-en-29-september-2022/, Kenniscentrum Phrenos (bezocht op 28 juli 2022)

Het Congres richt zicht zich iedereen die te maken heeft (gehad) met een psychose. Dat betreft hulpverleners en begeleiders uit de ggz of instellingen voor beschermd & begeleid wonen, medewerkers in het sociale domein, ervaringsdeskundigen, familie en naasten. Maar ook gemeenteambtenaren, ondernemers, zorgverzekeraars, journalisten en beleidsmakers zijn van harte welkom op dit congres.