Haptotherapie als christen

J.P. VAN DEN BRINK, ‘Haptotherapie als christen’, https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/29518/haptotherapie-als-christen/, RefoWeb (26 juli 2022)

De Bijbel verbiedt om je in te laten met afgoderij, met occulte zaken, met waarzeggerij en het gebruik maken van de stand van de sterren en ook om dit toe te passen in de behandeling van lichamelijke/geestelijke kwalen. (…) Voor zover ik kennis heb kunnen nemen van haptotherapie heb ik van deze zaken echter niets gemerkt.