Bezwaar tegen aanleveren van informatie over jouw mentale welzijn in ggz

Redactie, ‘Zo maak je bezwaar tegen het aanleveren van informatie over jouw mentale welzijn – NZA’, https://www.psychosenet.nl/nieuws/zo-maak-je-bezwaar-tegen-het-aanleveren-van-informatie-over-jouw-mentale-welzijn-nza/, PsychoseNet (10 augustus 2022)

Vanaf oktober 2022 moeten psychiaters en psychologen gedetailleerde informatie over het mentale welzijn van patiënten delen met de toezichthouder. De patiënt hoeft geen toestemming te geven vooraf. (…) Behandelaars stellen dat de privacy van de patiënten in het geding is, en dat de gang van zaken, vooral omdat de patiënten er zelf niets over te zeggen hebben, onrechtmatig is. Dat vindt ook de Autoriteit Persoonsgegevens. (…) Medische gegevens zijn bijzonder gevoelig en mogen alleen gedeeld worden na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. Daar is in dit geval geen sprake van.