Tip filosofie

Lodewijk Dros, ‘Trouw tipt filosofie’, https://www.trouw.nl/religie-filosofie/trouw-tipt-filosofie~bcfbec0e/, Trouw (17 augustus 2022)

Petra Bolhuis, Theo Meereboer, Gradus van Florestein, ‘Rattenvangers van het onbehagen – Verschijnselen, voedingsbodem, herhaling en voorkómen van het totalitarisme’, Uitgeverij Van Warven, Kampen, 2021

🎧 Het Hapsis Huis radio

Filosofe Hannah Arendt heeft een studie gemaakt van de vreselijke gebeurtenissen die zich afspeelden vlak voor en in de tweede wereldoorlog. De vraag is hoe deze gebeurtenissen destijds hebben kunnen plaatsvinden. Maar in hoeverre vinden ze nu opnieuw plaats? Arendt zei direct na de Tweede Wereldoorlog dat ‘dit nooit weer’ alleen haalbaar is als we deze bewegingen leren herkennen.