Meer onderzoek naar (onverklaarde) gezondheidsklachten van vrouwen

Mirjam Kaijer (WomenInc, Heartlife Kliniek, Zus & Zorg), ‘Meer onderzoek naar (onverklaarde) gezondheidsklachten van vrouwen’, https://gezondheidvrouwen.petities.nl, stichting Petities.nl (04-08-2022)

Veel vrouwen hebben langdurige gezondheidsklachten die niet adequaat worden behandeld, soms onterecht gepsychiatriseerd en afgedaan als burn-out, stress of: het zit tussen je oren. Onvoldoende kennis over vrouwspecifieke ziektes, of sekse- en genderverschillen bij algemene ziektes is de oorzaak.