Het lichaam en psychisch functioneren (bijeenkomst)

Redactie, ‘Het lichaam en psychisch functioneren’, https://www.lemion.nl/lichaamengeest/, Lemion – de Tijdstroom (bezocht op 26 augustus 2022)

In de behandelpraktijk wordt duidelijker dat verbale therapie vaak niet toereikend is. Het mentaal functioneren wordt steeds meer geassocieerd met lichamelijke of biologische aspecten. Ook wordt de belangrijke rol van lichaamsbewustzijn voor het kunnen doorvoelen en reguleren van emoties en het kunnen verdragen van nabijheid steeds duidelijker. (…) Hoe vertaal je lichamelijke signalen van emoties naar woorden? Hoe zet je lichaamsgerichte interventies effectief in? (…) De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 16 december 2022 in Antropia te Zeist.