Gratis flyer PTSS

Redactie, ‘Tips als iemand in je omgeving een posttraumatische- stressstoornis (PTSS) heeft ‘, https://steun.wijzijnmind.nl/flyer_ptss_naasten , Stichting MIND, Vereniging MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (bezocht op 10 september 2022)

In deze flyer krijg je tips die je helpen bij de omgang met een naaste met PTSS en tips hoe je zelf overeind blijft.