Webinar veerkracht en weerbaarheid (18 oktober)

Redactie, ‘Lunchwebinar Resilience: over veerkracht en weerbaarheid’, https://www.allesisgezondheid.nl/evenementen/lunchwebinar-resilience-over-veerkracht-en-weerbaarheid/, Alles is Gezondheid (bezocht op 3 oktober 2022)

Ingrijpende jeugdervaringen of jeugdtrauma is een bekende voorspeller van negatieve gezondheids- en welzijnseffecten op latere leeftijd zoals gedrag- en leerproblemen, mentale en fysieke klachten, criminaliteit, armoede, werkloosheid, verslaving, e.d. (…) Om een gezonde omgeving te realiseren, is het ontwikkelen van veerkracht en weerbaarheid op jonge leeftijd essentieel (‘resilience’). Zo kunnen ondersteunende relaties en emotionele beschikbaarheid -vroeg in het leven van kinderen- de schadelijke invloed van jeugdtrauma verminderen of zelfs omkeren. (…) Datum: dinsdag 18 oktober.