We hebben maar één woord voor ziekte, en dat is een probleem

Ruben Mersch, ‘We hebben maar één woord voor ziekte, en dat is een probleem’, https://decorrespondent.nl/13808/we-hebben-maar-een-woord-voor-ziekte-en-dat-is-een-probleem/5116955439552-1c261236, De Correspondent (4 oktober 2022)

Willen we de geneeskunde verbeteren, dan hebben we nieuwe woorden nodig voor ziekte. (…) In het Engels heb je niet één maar twee woorden voor ‘ziekte’. Enerzijds heb je disease: dat wat er misgaat in je lichaam. Ziekte bekeken door een biomedische bril dus. Maar Engelstaligen hebben nog een tweede woord: illness. Dat woord verwijst naar het je ziek voelen, naar de mate waarin lichamelijke en geestelijke problemen je functioneren belemmeren. (…) Gezond zijn betekent dat je lichamelijk en geestelijk in staat bent om het leven te leiden dat je wilt leiden. En daarvoor is meer nodig dan enkel een lichaam zonder aantoonbare afwijkingen. Met andere woorden: ook als je geen last hebt van disease, kun je nog last hebben van illness. (…) Er is veel illness zonder disease. Bij ongeveer 40 procent van de consulten bij de Nederlandse huisarts wordt er geen duidelijke lichamelijke oorzaak van de klachten gevonden. (…) Mensen zijn meer dan een zak organen. Om te zorgen dat ze vrij zijn van illness moet je verder kijken dan enkel hun disease. (…) We moeten beseffen dat enkel focussen op disease niet altijd tot minder illness zal leiden. Dat kan alleen als we disease en illness niet in hetzelfde hokje proppen. (…) Je kunt pas beginnen een probleem op te lossen als je het duidelijk kunt formuleren.